2008 Spring Workshop & Concert — Program

The New York Latvian Concert Choir and
"Atbalss" Montreal Choir
Spring Concert
Ivars Cinkuss, guest conductor

Sunday, May 25, 2007
New York Latvian Ev. Luth. Church Camp, Elka Park, NY

Program

 

I

Georg Frederic Handel

no SONĀTAS Eb mažorā (excerpts from SONATA in E-flat major)

 1. Adagio
 2. Allegro
Silvija Padega Grendze, Laura Padega Zamura, vijoles (violins),
Juris Ķeniņš, čells (cello),
Reinis Zariņš, klavieres (piano)

Aldonis Kalniņš

SENAS KARAVĪRU DZIESMAS oratorija (latv. t. dz. vārdi)
(ANCIENT SOLDIERS' SONGS, oratorio, based on Latvian folk songs)

 1. Ievads (Introit)
 2. Kas kaitēja man dzīvot (What cares had I?)
 3. Aši, aši zīle dzied (Curtly the titmouse sings)
 4. Vīri, vīri, nebūs labi (Men, oh men, it bodes badly)
 5. Guli, mana līgaviņa (Sleep, my betrothed)
 6. Projām iešu, projām iešu (Off I go, off I go)
 7. Ej karā, mans dēliņ (Go forth to war, my son)
 8. Nu ardievu, Vidzemīte (And so farewell, Vidzeme)
 9. Mans maizītes arājiņš (My bread's ploughman)
 10. Tumšis bija, gaišis bija (Light and dark)
 11. Zili, melni padebeši (Blackened heavens)
 12. Aiz kalniņa liepas auga (Linden trees grew beyond the knoll)
 13. Karavīri bēdājās (Soldiers grieved)
 14. Div’ dūjiņas gaisā skrēja (A pair of doves fluttered into the air)
 15. Kade pārnāksi, bāleliņ (When come ye home, little brother?)
 16. Auseklītis zvaigznes skaita (Auseklis* counts the stars)
  * Auseklis is a Latvian deity whose symbol is the Latvian 8-pointed star
Laila Liepiņa, soprāns (soprano),
Sarma Dindzāne Van Sant, mecosoprāns (mezzosoprano),
Pēters Vecrumba, tenors (tenor),
Aija Pelše, teicēja (narrator),
Uģis Dzērve, trompete (trumpet),
Reinis Zariņš, klavieres (piano)
 

INTERMISSION

 

II

Jānis Kalniņš

DIVAS GANU DZIESMAS (latv. t. dz.)
(Two shepherd's songs—Latvian folk songs)

 1. Ēdiet, govis zaļu zāli (Graze the green grass, my cows)
 2. Ganīdama saganīju (Shepherding I herded together)

Viktors Baštiks

KAM DER KALNI (latv. t. dz.)
(To whom belong the hills?—Latvian folk song)

Agnese Fišere Dzērve, soprāns (soprano),
Gints Aldiņš, oboja, Reinis Zariņš, klavieres (piano)

Tālivaldis Ķeniņš

TRĪS LATVIEŠU TAUTAS DEJAS (Three Latvian Folk Dances)

 1. Latgales dancis (Dance of Latgale)
 2. Neguli, saulīte (Slumber not, the sun)
 3. Jandāls ("Thongs")

Una Tone, vijole, Juris Ķeniņš, čells

Pēteris Barisons DZIESMAI ŠODIEN LIELA DIENA (Arvīds Skalbe)
(A great day for song—lyrics by Arvīds Skalbe)
Jāzeps Vītols AR KRISTĀLSPODRIEM STARIEM (Kārlis Jēkabsons)
(With gleaming crystal rays—lyrics by Kārlis Jēkabsons)
Imants Ramiņš PŪT VĒJIŅI (latv. t.dz.)
(Wind, carry me home—Latvian folk song)
Valts Pūce IK RUDENI VALODIŅA (latv. t. dz.)
(Each autumn language—Latvian folk song)
Ilona Rupaine SAULE BRIDA RUDZU LAUKU (latv. t. dz.)
(The sun romped through the fields of rye—Latvian folk song)
Valts Pūce GAISMEŅA AUSA (latv. t. dz.)
(Daybreak—Latvian folk song)
Arturs Maskats JĀŅU DZIESMA (latv. t. dz.)
(A Jāņi solstice song—Latvian folk song)
Imants Kalniņš VARONI GAIDIET (Andrejs Upīts)
(Await the hero—lyrics by Andrejs Upīts)
Zigmārs Liepiņš ZIBSNĪ ZVAIGZNES AIZ DAUGAVAS (latv. t. dz.)
(The stars shimmered beyond the Daugava—Latvian folk song)
Emīls Dārziņš LAUZTĀS PRIEDES (Rainis)
(The broken pines—lyrics by Rainis, one of his most famous and symbolic poems)
Anita Kuprisa ĢĒRBIES, SAULE (latv. t. dz.)
(Garb yourself, oh silvery sun!—Latvian folk song)
Helmers Pavasars MAZS BIJ’ TĒVA NOVADIŅŠ (latv. t. dz.)
(Lowly were my father's means—Latvian folk song)

Montreālas latviešu koris „Atbalss” (Montreal Latvian choir "Atbalss")
Ņujorkas latviešu koris (New York Latvian Concert Choir)
Reinis Zariņš, klavieres (piano)
Ivars Cinkuss, diriģents (conductor)

Participants

NEW YORK LATVIAN CONCERT CHOIR
Andrejs Jansons un Laura Padega Zamura, conductors
Aija Pelše, chairperson

MONTREAL LATVIAN CHOIR "ATBALSS"
Andrejs Vītols, conductor

Sopranos

Gunta Aldzere
Dzintra Alversone
Agnese Fišere Dzērve
Sandra Gendrikova Bayer
Silvija Griffina
Rita Jouuzus
Ilze Kancāne
Laila Liepiņa
Aija Pelše
Vizbulīte Schulmeistere
Selga Vītola
Ludmila Stivriņa Yamrone
Krista Zamura
Aradīne Zārda

Altos

Līga Balode
Līga Bennetts
Daina Brūmele
Lauma Cenne
Gunta Dreifelde
Silvija Padega Grendze
Ausma Hūna
Zenta Bataraga Hayes
Aneta Ivsiņa
Māra Ķeniņa
Skaidrīte Klezberga
Sarma Dindzāne Van Sant
Guna Pantele
Biruta Sūrmane
Laura Padega Zamura

Tenors

Gints Aldiņš
Thomas Bayer
Michael Pinsonnault
Pēters Vecrumba

Basses

Uldis Bluķis
Uģis Dzērve
Andrejs Jansons
Arturs Krūmiņš
Roberts Kalniņš
Juris Ķeniņš
Andris Padegs
Andrew Puntel
Edvīns Skapsts
Aivars Straume
Māra Vilciņa
Valdis Viņķelis

Support for this concert provided by the New York State Council on the Arts.

Graphics: Pēters Vecrumba

Site contents © The New York Latvian Concert Choir. All Rights Reserved. Privacy Policy. Site design and hosting, vecrumba@clear-and-simple.com.