Spring Concert — May, 2013

Ņujorkas latviešu koŗa pavasaŗa koncerts

PROGRAMMA

Māris Kristapsons

ALORA

Kamerorķestris
Māris Kristapsons, diriģents

Ārijs Šķepasts

LĪGO (latviešu tautasdziesma)

Laima Veide, soprāns

Uģis Prauliņš

KAS DZIEDĀJA JĀŅU NAKTI (l. t. dz.)

Elīna Rubeze, alts

Ilona Rupaine

GAISMEŅA AUSA (l.t.dz.)

Andrejs Vītols, diriģents

Valts Pūce

AUGU NAKTI (Aivars Neibarts)

Ilona Rupaine

SAULE BRIDA RUDZU LAUKU (l. t.dz.)

Laila Liepiņa Southard, soprāns
Brigita Alka, klavieres

Imants Ramiņš

PŪT, VĒJIŅI (l. t.dz.)

Selga Vītola, Aija Zamura, Krista Zamura, soprāni

Arturs Maskats

JĀŅU DZIESMA

Laura Padega Zamura, diriģente

Raimonds Tiguls

DOD, DIEVIŅI (Nora Ikstena)

Pēteris Plakidis

AR DZIESMU DZĪVĪBĀ (Jānis Peters)

Jāzeps Vītols

UPE UN CILVĒKA DZĪVE (Krišjānis Barons)

Emīlis Melngailis

JĀŅU VAKARS (l. t.dz.)

Andrejs Vītols, tenors

Jāzeps Vītols

ZIEMEĻBLĀZMA (Leons Paegle)

Ivars Stonins, baritons

Jāzeps Vītols

GAISMAS PILS (Auseklis)

Lolita Ritmane

DZIESMA PACELSIES (Andris Ritmanis)

Gints Ceplenieks, diriģents

S T A R P B R Ī D I S

Richards Skulte

LĪGO SAULE VAKARĀ (l. t. dz.)

Bruno Skulte

GANIŅŠ BIJU (rapsodija par latviešu tautas ganu dziesmām)

Laila Liepiņa Southard, Larisa Medne, soprāni
Sarma Dindzāne Van Sant, alts
Pēters Vecrumba, tenors
Kārlis Kancāns, baritons
Lalita Saliņa, flauta
Aija Zamura, sitamie instrumenti
Kokļu ansamblis

Bruno Skulte

DZIESMU VAIROGS (Andrejs Eglītis, Jānis Veselis)

Ivars Stonins, baritons
Kamerorķestris

 

Andrejs Jansons, diriģents

Piedalās: Ņujorkas latviešu koris, Montreālas latviešu koris „Atbalss”, Rīgas Biznesa Skolas koris, dziedātāji no Toronto un Klīvlandes

Rīgas Biznesa Skolas koris

Marita Deksne, priekšniece
Gints Ceplenieks, diriģents

Soprāni

Kristīne Ābola

Kristīne Čerņavska

Zane Gudrā-Dreimane

Oļesja Kizenkova

Ilze Paeglīte

Dace Tītmane

Inguna Viskonta

Inga Zemīte

Vineta Zemīte

Alti

Inese Danovska

Anda Kivliša

Ausma Krievāne

Māra Mizga

Karīna Pundzjus

Ginta Ratniece

Vita Riekstiņa

Ineta Rozenberga

Elīna Rubeze

Zanda Zandberga

Inga Zemdega

Vita Zemīte

Tenori

Guntis Cepurnieks

Kaspars Dreimanis

Mārcis Ozols

Roberts Tiļuks

Basi

Artūrs Biedris

Juris Gailis

Kristaps Ivanovs

Gustavs Rindžs

Dagnis Sudrabs

Valters Ivars Zemītis

Montreālas latviešu koris „Atbalss”

Andrejs Vītols, diriģents

Soprāni

Rita Jozuus

Anita Lase

Ināra Leimane

Selga Vītola

Alti

Daina Brūmele

Daina Leimane

Ināra Paliepa

Inga Upeslāce

Inga Vītola

Māra Vītola

Tenori

Roberts Klaiše

Dāvids Porietis-Bedard

Miķelis Svilāns

Basi

Māris Kalniņš

Roberts Kalniņš

Vilis Klaiše

Andrejs Vītols

Jānis Vītols

Ņujorkas latviešu koris

Aija Pelše, priekšniece
Andrejs Jansons un Laura Padega Zamura, diriģenti

Soprāni

Gunta Aldzere

Dzintra Alversone

Sandra Gendrikova-Bayer

Iveta Ivansone

Ilze Kancāne

Liene Kilgishova

Dagmāra Lapiņa

Laila Liepiņa-Southard

Laila Medne

Aija Pelše

Ludmila Stivriņa-Yamrone

Laima Veide

Māra Zālīte

Krista Zamura

Ariadne Zārda

Alti

Aija Auziņa

Līga Balode

Krystina Bayer

Silvija Padegs Grendze

Silvija Griffina

Zenta Bataraga Hayes

Māra Ķeniņa

Skaidrīte Klezberga

Ieva Kreichelt

Ērika Lagzdiņa

Larisa Medne

Agnese Nikolas

Gita Padega

Kristīna Putene

Jana Tetere

Sarma Dindzāne-Van Sant

Ilze Valdmane

Liene Vidze

Laura Vilsone-Meixner

Linda Zālīte

Aija Zamura

Laura Padega Zamura

Tenori

Thomas Bayer

Gita Grūbe Bergs

Indulis Brošs

Jēkabs Hayes

Juris Ķeniņš

Jānis Kancāns

Mārtiņš Putenis

Pēters Vecrumba

Lauris Vidzis

Basi

Uldis Bluķis

Andrejs Dzintars

Peteris Ivansons

Andrejs Jansons

Kārlis Kancāns

David Kreichelt

Andris Lagzdiņš

Andris Padegs

Aivars Staško

Valdis Viņķelis

Edgars Zālīte

Kokļu ansamblis

Krystina Bayer, Sarma Dindzāne Van Sant,
Silvija Grendze, Dagmāra Lapiņa, Laura Padega Zamura,
Māra Zālīte, Krista Zamura

Kamerorķestris

Vijoles

Silvija Grendze

Laura Padega Zamura

Altvijoles

Silvija Kristapsone

Kelly Ralston

Čelli

Juris Ķeniņš

Tālija Kristapsone

Flauta

Lalita Saliņa

Kontrabass

Matthew Guse

Klavieres

Brigita Alka

Sintezātors

Māris Kristapsons

www.nylatvianconcertchoir.org or www.nylcc.org

This concert is supported in part by a grant from the New York State Council on the Arts (NYSCA), the Embassy of Latvia in the USA, and by friends of the New York Latvian Concert Choir.

Grafika: Sintija Rakule
Grafiskā apdare: Pēters Vecrumba

Site contents © The New York Latvian Concert Choir. All Rights Reserved. Privacy Policy. Site design and hosting, vecrumba@clear-and-simple.com.