Spring Concert — May, 2015

Ņujorkas latviešu koŗa 40 g. jubilejas

Pavasaŗa Koncerts

svētdien, 2015. gada 24. maijā

Ņujorkas draudzes Katskilu nometnē, plkst. 3:30
Piedalās
Montreālas latviešu koris „Atbalss”
Rīgas jauktais koris „Teika”
Ņujorkas latviešu koris
 
Diriģenti
Daiga Galeja
Agita Ikauniece
Andrejs Jansons
Laura Padega Zamura

'

Raiņa 150. g. un Skultes 110. g. jubileju Programma

Bruno Skulte
GANIŅU DEJA
Kokļu ansamblis
Edgars Linde
TUMSIŅĀI, VAKARĀ (sēļu t. dz.)
Daiga Galeja, diriģente
Bruno Skulte
TUMŠA NAKTE (l.t.dz.)
Ilona Rupaine
OKI LEJI, LEITEŅ (Latgales t.dz.)
Māris Muktupāvels, Emīls Rusovs
LABVAKARU, RUDZU LAUKS (l.t.dz.)
Laura Padega Zamura, diriģente
Jānis Lūsēns
NAKTS UN SAPŅI (Fricis Bārda)
Daiga Galeja, diriģente
Pēteris Butāns
MĪLESTĪBAS DZIESMAS (Fricis Bārda)
1. Brālis mēness 2. Plausktošas meitenes dziesma 3. Mīlestības dziesma
Imants Kalniņš
BALTAIS SOLĪJUMS (M.Cielēna)
Agita Ikauniece, diriģente
Renārs Kaupers
MANA DZIESMA (I. Cipe)
Daiga Galeja, diriģente
Raimonds Tiguls
LEC, SAULĪTE (Rasa Bugavičute)
Agita Ikauniece, diriģente

S T A R P B R Ī D I S

Bruno Skulte
DAUGAVA, simfoniska poēma-mistērija (Rainis)
Agnese Fišere-Dzērve, soprāns Laila Saliņa, mecosoprāns Jurģis Liepnieks, tenors Ivars Stonins, baritons, teicējs Montreālas latviešu koris „Atbalss” Rīgas jauktais koris „Teika” Ņujorkas latviešu koris Kamerorķestris Andrejs Jansons, diriģents

MONTREĀLAS latviešu koris „Atbalss”

Rita Jozuus, priekšniece
Andrejs Vītols, diriģents

Soprāni
Ināra Leimane Māra Leimane Rita Jozuus Selga Vītola
Alti
Daina Brumele Gunta Dreifelde Daina Leimane Ināra Paliepa Zane Rutkovska
Tenori
Roberts Klaiše Aleks Spūrmanis Basi Roberts Kalniņš Andrejs Vītols Jānis Vītols

VEF Kultūras pils jauktais koris „Teika”

Inese Oskerko, prezidente
Agnese Fišere-Dzērve, koŗmeistare
Daiga Galeja, diriģente

Soprāni
Inga Bleidele Santa Bormane Vija Brūvele Agnese Fišere-Dzērve Laila Galeja Gunta Gasone Gunta Gelžina Liene Jēkabsone Agnese Oskerko Ināra Struņķe Laura Tālberga Inta Valdāte Maija Vīksne
Alti
Baiba Bubiere Regīna Cēsniece Iveta Einberga Sarmīte Gozēna Melita Klevinska Ingrīda Lindenberga Ilga Lipšāne Jana Mihailova Ruta Novikova Inese Oskerko Sandra Rubīna Taiga Tetere Lidija Veidemane Ingrīda Zalcmane
Tenori
Ivars Ansviesulis Jurģis Liepnieks Ainārs Punculis Arno Silms Basi Mārtiņš Francs Modris Lauva Artis Lūkins Oļģerts Stacevičs Ēriks Zaķītis

ŅUJORKAS LATVIEŠU KORIS

Aija Pelše, priekšniece
Edgars Zālīte, koŗmeistars
Laura Padega Zamura, diriģente

Soprāni
Gunta Aldzere Dzintra Alversone Jana Tetere-Anča Māra Ģiga Ilze Kancāne Aija Pelše Ludmila Stivriņa Yamrone Krista Zamura Ariadne Zārda
Alti
Līga Balode Silvija Padega Grendze Silvija Griffina Sandija Ķivleniece Ieva Kreichelt Gita Padega Kristīna Putene Sarma Dindzāne-Van Sant Liene Vidze Ieva Vītola Linda Zālīte Aija Zamura Laura Padega Zamura
Tenori
Dāvids Grendze Kārlis Grendze Mārtiņš Putenis Pēters Vecrumba Lauris Vidzis Basi Sandors Abens Uldis Bluķis Andrejs Jansons Kārlis Kancāns David Kreichelt Andris Padegs Āris Putenis Matīss Putenis Aivars Staško Valdis Vinķelis Edgars Zālīte

KOKĻU ANSAMBLIS

Silvija Padega Grendze, Māra Ģiga, Andrejs Jansons
Sarma Dindzāne-Van Sant, Edgars Zālīte
Aija Zamura, Krista Zamura, Laura Padega Zamura

KAMERORĶESTRIS

Vijoles
Silvija Padega Grendze Laura Padega Zamura Altvijole Silvija Kristapsone
Čells
Talija Kristapsone Kontrabass Matthew Guse Klavieres Ilze Akerberga Sintezators Māris Kristapsons
Flautas
Lalita Saliņa Sandija Ķivleniece Sitaminstrumenti Āris Putenis

 

Pabalstu koncertam snieguši
Support for this concert provided by

Ņujorkas štata mākslas padome
New York State Council on the Arts, NYSCA

Latvijas Vēstniecība ASV—Latvian Embassy to the USA

Latvijas misija Apvienotajās Nācijās
Latvian Embassy to the United Nations

Ņujorkas latviešu ev. lut. Draudze—New York Latvian Ev. Luth. Church

Koŗa labvēļi—Friends of the New York Latvian Concert Choir

Paldies! Thank you!

nylatvianconcertchoir.org

Grafiskā apdare: Pēters Vecrumba

Site contents © The New York Latvian Concert Choir. All Rights Reserved. Privacy Policy. Site design and hosting, vecrumba@clear-and-simple.com.