Christmas Joy in Latvia

Track 1 — On Christmas Eve

ZIEMAS SVĒTKU VAKARĀ
Kantāte jauktam korim un kamerorķestrim
Latviešu tautasdziesmu vārdi
Vilnis Salaks
ON CHRISTMAS EVE
Cantata for mixed choir and chamber orchestra
Latvian folksong text
Simtiem cepu kukulīšu,
Kaladū, kaladū,
Ziemassvētku vakarā,
Kaladū, kaladū.
Simtiem nāca danča bērni
Ziemassvētku vakarā.
I baked hundreds of loaves
Kaladū, kaladū*,
On Christmas Eve
Kaladū, kaladū.
Hundreds of revellers arrived
On Christmas Eve.
Nāc, māsiņa, ciemoties
Ziemassvētku vakarā.
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šnukurīts.
Come to visit us, sister,
On Christmas Eve.
There will be beans and peas,
And a pig's snout too.
Kādu dziesmu dziedāsim
Ziemassvētku vakarā?
Pīrāgam nabagam
Abi gali apdeguši.
What shall we sing about
On Christmas Eve?
The unfortunate bacon roll
Is burnt at both ends.
Ai, bagāti Ziemassvētki
Iet pa ceļu dziedādami.
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Apautām kājiņām.
What a fine Christmas!
Singing and celebrating
For three days and three nights
Without a wink of sleep.
Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Netraucēja ievas ziedu
Ne arāja gājumiņ.
God comes down so gently
From the hill to the valley below,
Not disturbing the bird-cherry blossom
Nor the ploughman on his way.
Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Lai vējiņis nenopūta
Sudrabiņa mētelīt.
God comes down so gently
From the hill to the valley below,
Lest the wind should blow away
His silver mantle.
Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Saules meita vārtus vēra
Zvaigžņu cimdi rociņā.
God comes down so gently
From the hill to the valley below,
The sun's daughters open the gate for him
Wearing gloves adorned with stars.
Kas kait manim nevalkāt
Koši baltu kažociņu,
Aidū makadū,
Koši baltu kažociņ.
Man pašai kazas auga,
Div sunīši, ģērmanīši.
Why should I not wear
A white goatskin coat,
Aidū makadū**,
A white goatskin coat?
1 have my own goats
And two dogs as skinners.
Kādus ērmus es redzēju
Ziemassvētku vakarā:
Cūkai ragi, vistai pupi,
Aunam sedli mugurā.
I saw such bizarre things
On Christmas Eve:
A pig with horns, a hen with teats,
A ram with a saddle on its back.
Laid iekšā, saiminiece,
Man kājiņas nosalušas.
E ililililili i dadā
Daka, daka, dala lalā.
Let me in, mistress of the house,
My feet are frozen.
E ililililili i dadā
Daka, daka, dala lalā**.
Man kājiņas nosalušas.
Tumšu nakti staigājot.
Pa krūmiem, pa mežiem,
Kamēr tiku istabā.
My feet are frozen
Trudging all night
Through bush and forest
To your dwelling.
Nākat šurpu, budelīši,
Nākat lieli, nākat mazi,
Došu ēsti, došu dzerti,
Došu savu svētībiņu.
Maza tautu istabiņa,
Treju durvu izdarīta.
Pa vienām Dievs ienāca,
Pa otrām mīļā Māra.
Pa trešām saule nāca,
Ik rītiņus, ik vakarus.
Visapkārt vaska sveces,
Vidū klāts liepas galds.
Lai mīt galdu uzklājusi
Mīļās Māras devumiņu.
Come in, dear guests,
Come, one and all.
I shall give you food and drink,
I shall give you my blessing.
This is a small dwelling
With three doors.
God enters through one,
Dear Māra through another.
Through the third door the sun comes in
Every morning and evening.
Wax candles surround
A fine well-laid table.
Good health to the mistress who offers
What dear Māra has provided.
Dieti, dieti, jaunas meitas,
Nesēdiet soliņā,
Diezgan vecu māmuliņu
Soliņā sēdētāj.
Dance, young girls, dance,
Don't sit around on the benches!
There are plenty of elderly women
To sit on the benches.
Es mācēju danci vest
Līkumiņu līkumiem.
Es varēju vieglu soli
Kā riteni ritināt.
I can lead the dancers
Here, there and everywhere.
I can dance lightly,
On and on like a turning wheel.
Pūti, pūti, Ziemelīti,
Ziemassvētku vakariņu,
Klēti pūti miežus, rudzus,
Stallī bērus kumeliņus.
Blow, north wind, blow
On Christmas Eve!
Fill the granary with barley and rye
And the stable with bay horses.
Eima bišu klausīties
Ziemassvētku vakariņu.
Let us listen to the bees
On Christmas Eve.
Ja bitītes daiļi dzied,
Tad būs silta vasariņa.
If the bees are humming sweetly
It will be a warm summer.
Pūti, pūti, ziemelīti,
Ziemassvētku vakariņu.
Blow, north wind, blow
On Christmas Eve!
 

* untranslatable refrain used in Latvian winter solstice folk songs

** untranslatable refrain

Site contents © The New York Latvian Concert Choir. All Rights Reserved. Site design and hosting, vecrumba@clear-and-simple.com.