Christmas Joy in Latvia

Christmas Cantata
Track 10 — The Morning is So Bright

ZIEMASSVĒTKU KANTĀTE
mecosoprānam, jauktam korim un orķestrim
Kārļa Skalbes, Austras Dāles un Elzas Ķezberes vārdi
Juris Karlsons
CHRISTMAS CANTATA
for mezzo-soprano, mixed choir and orchestra
Lyrics by Kārlis Skalbe, Austra Dāle and Elza
Ķezbere
1 | Rīts ir tik gaišs...1 | The morning is so bright...
Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā
No sniega laukiem rīta klusumā,
Ir tā kā Dieva miers, tur augstībā,
Kur, baltos spārnos klusi eņģeļi stāv.
The white winter peace that shines into my room
From fields of snow in the still of the morn,
Is like God's peace, there in the highest,
Where white-winged angels quietly stand.
"Rīts ir tik gaišs...
Uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši,
Tā kā balti sniega mākoņi.
Man traucēt netiktos šo gaišo debešķību,
Tikai sirdi Dievam paglabāt.
The morning is so bright...
The angels are kneeling, their heads bowed,
Like white snow clouds.
I'd be loath to disturb this divine radiance,
I just wish to keep my heart for God."
Rīts ir tik gaišs...,The morning is so bright...
Tas baltais ziemas miers...
Rīts ir tik gaišs...
The white winter peace...
The morning is so bright...
Tik sirdi tīru Dievam paglabāt.Just to keep my heart pure for God.
Site contents © The New York Latvian Concert Choir. All Rights Reserved. Site design and hosting, vecrumba@clear-and-simple.com.